Lening oversluiten

Tijdens ons leven kiezen we er op tal van verschillende momenten voor om een bepaalde lening af te sluiten. Dit hoeven ook lang niet altijd grote leningen te zijn, in tegendeel. Zo is het best mogelijk dat je op een zeker ogenblik geld leent om bijvoorbeeld de herstellingskosten van de wasmachine te kunnen betalen. Een ander populair krediet tegenwoordig is het “vakantiekrediet” waardoor mensen een mooie reis kunnen ondernemen.

Al deze verschillende kleinere kredieten samen kunnen op een zeker ogenblik echter behoorlijk gaan aantikken. Niet alleen de maandelijks te betalen bedragen kunnen hierdoor aanzienlijk hoger uitvallen, daarnaast is het eveneens mogelijk dat je geconfronteerd zal worden met een veel te hoge rente. Je lening oversluiten kan in dat geval een interessante keuze zijn.

Aanbieder Gemiddelde rente Bijzonderheden Voorwaarden

3.90%

Laagste rente garantie Vrijblijvende offerte Gratis offerte

3.90%

Elders afgewezen? Second Opinion lening aanvragen! Vrijblijvende offerte & soepele acceptatie Gratis offerte

Waarom je lopende lening oversluiten?

Zoals in de inleiding reeds aangegeven is het best mogelijk dat je tijdens je leven tal van verschillende kredieten zal “verzamelen”. Al deze kredieten beschikken over diens eigen prijskaartje. Individueel lijken de kosten misschien niet zo indrukwekkend, maar wanneer je alles samen gaat tellen kunnen ze een behoorlijke hap nemen uit je beschikbare budget. Een lening oversluiten naar één persoonlijke lening zorgt er voor dat je eigenlijk kan rekenen op verschillende voordelen, zoals:

 

  1. Verschillende kleine(re) leningen worden samengevoegd tot één krediet;
  2. De maandelijkse kostprijs die je voor de leningen moet betalen wordt kleiner gemaakt;
  3. De administratieve rompslomp wordt door het samenvoegen van de leningen kleiner;
  4. Je hebt waarschijnlijk een veel lagere rente

 

Het oversluiten van kredieten is in de praktijk in principe mogelijk voor elke kredietvorm die er bestaat. Dit betekent concreet dat je niet alleen een standaard (consumenten)krediet kan oversluiten, maar ook bijvoorbeeld een hypothecaire lening. Veel mensen gaan er vanuit dat het eigenlijk altijd interessant is om een lening te oversluiten, maar dat is niet helemaal correct. In de praktijk zijn er dan ook zeker enkele zaken om rekening mee te houden.

Te dure lening oversluiten is de moeite waard

De belangrijkste reden om een lening te oversluiten is nog altijd de kostprijs. Ondanks het feit dat er zeker ook enkele praktische voordelen aan verbonden zijn is het nog altijd zo dat het drukken van de kostprijs van je krediet nog steeds veruit het belangrijkste gevolg is. Dit gezegd zijnde dient er ook altijd rekening te worden gehouden met de kosten waarmee je wordt geconfronteerd wanneer je een lening gaat oversluiten. Hoeveel deze kosten precies bedragen is in de praktijk sterk afhankelijk van het soort krediet en de kredietvoorwaarden. De kosten voor het oversluiten van een hypothecaire lening liggen bijvoorbeeld aanzienlijk hoger in vergelijking met de kosten voor het oversluiten van een standaard lening. Je dient er in ieder geval altijd voor te zorgen dat de kosten die je uitspaart door te oversluiten de zogenaamde verbrekingsvergoeding de moeite waard maakt.

Hoeveel bedragen de kosten voor een lening oversluiten?

Zoals op deze pagina reeds aangegeven dient er bij het oversluiten van een krediet altijd rekening te worden gehouden met de kosten die dit met zich meebrengt. Hoeveel deze kosten precies bedragen is in de praktijk altijd afhankelijk van verschillende factoren. Zo zijn er de voorwaarden die zijn opgesteld door de kredietverstrekker, maar is er ook het soort krediet waarvan sprake is. De oversluitingskosten vallen bij flexibele kredieten zoals bijvoorbeeld een doorlopend krediet vaak aanzienlijk lager uit. Dit heeft voor een groot deel te maken met het feit dat de kredietvoorwaarden standaard reeds heel wat afwijkingen toestaan. Dat geldt slechts in veel mindere mate voor een persoonlijke lening.

Check de kosten & eventuele boetes voor vervroegd aflossen

In het bijzonder bij het oversluiten van een hypothecaire lening is het van belang om grondig alle kosten te bekijken waarmee je kan worden geconfronteerd. In dit geval moet je namelijk niet alleen rekening houden met de verbrekingsvergoeding, maar ook met alle bijkomende kosten voor het aanpassen van de hypotheek. In het bijzonder voor dergelijke financieringen geldt dan ook vaak dat de besparing die door het oversluiten kan worden gerealiseerd echt zeer aanzienlijk moet zijn. Ze dient immers niet alleen alle kosten te dekken, daarnaast spreekt het voor zich dat ze ook na afrekening van deze kosten nog een extra financieel voordeel moet opleveren. Is dat niet het geval? Dan is het uiteraard in de praktijk helemaal niet de moeite waard om jouw hypothecaire lening te oversluiten.

Een langere looptijd door een krediet over te sluiten

Tot slot dient er ook nog rekening te worden gehouden met het feit dat een lening oversluiten zorgt voor een langere looptijd van de openstaande financieringen. Voor veel mensen is dit geen probleem omdat de maandelijkse lasten hierdoor worden verlaagd. Dat lijkt voor de hand liggend, maar er is ook een keerzijde aan de medaille. Het is namelijk zo dat een langere looptijd ook betekent dat je terug langer vast zal hangen aan je afgesloten financieringen. Dit terwijl je misschien net in de laatste maand was aanbeland. Daarnaast werkt het oversluiten bij veel kredietnemers ook het opnieuw verhogen van het krediet in de hand. Er dient immers een nieuwe kredietovereenkomst te worden afgesloten waardoor het kredietbedrag eenvoudig kan worden verhoogd. Uiteraard is dit een keuze die je vooral als kredietnemer zelf maakt.