Doorlopend krediet

Het doorlopend krediet is een flexibele financieringsvorm waarbij reeds afgeloste bedragen opnieuw kunnen opgenomen worden. Daardoor komt u nooit voor (te) hoge onverwachte kosten te staan, en kunt u naar eigen tempo een afbetalingsplan opstellen.

Een doorlopend krediet wordt opgestart met het bepalen van de kredietlimiet: het maximale bedrag dat de kredietaanvrager op een bepaald moment kan opvragen. Deze limiet wordt berekend op basis van het inkomen en andere lopende verplichtingen (leningen & kredieten).

Vervolgens is het aan de kredietnemer zelf om te bepalen wanneer hij zijn krediet opneemt. Hij kan ervoor kiezen om meteen het hele kredietbedrag op te nemen, of om dit in verschillende delen te doen.

Aanbieder Gemiddelde rente Bijzonderheden Voorwaarden

4.60%

Laagste rente garantie Vrijblijvende offerte Gratis offerte

Uniek aan het krediet is dat reeds afgeloste bedragen opnieuw kunnen geleend worden, zolang de totale leensom maar binnen de kredietlimiet blijft.

Een krediet vergelijken verloopt iets moeilijker. Een vaste looptijd kan immers niet vastgesteld worden omdat iedere kredietnemer naar eigen inzicht zijn krediet aflost. Wel wordt bij het afsluiten van de hypotheek met doorlopend krediet een theoretische einddatum vastgesteld.

Echter nogmaals, deze datum is louter hypothetisch. De totale kostprijs berekenen verloopt al even moeizaam. Dit omdat het rentepercentage van het krediet niet vaststaat, maar afhankelijk is van de economische ontwikkelingen.

Onderscheid kan gemaakt worden tussen een “variabel doorlopend krediet” en een “vast doorlopend krediet”. Bij een renteverandering wijzigt bij een variabel doorlopend krediet zowel het termijnbedrag als de looptijd. Daartegenover verandert bij een vast doorlopend krediet enkel de looptijd.

Voor- en nadelen 

Net zoals elk krediet, heeft ook hypotheek met doorlopend krediet voor- en nadelen.

Voordelen:

  1. Nooit hoeft de kredietnemer te vrezen voor een onvoorziene omstandigheid. Een auto die langzamerhand aan vervanging toe is, of een huurwoning die u op eigen tempo wilt opknappen, kan zonder enig probleem vervangen of gerenoveerd worden.
  2. Doordat u de afbetaling geheel zelf inplant, hoeft u nooit extra’s in de maand op te geven. Lukt het niet om deze maand x aantal euro extra af te lossen? Dan schuift u dit probleemloos op naar volgende maand.

Nadelen:

  1. De rente kan moeilijk op voorhand ingeschat worden. Zij is immers afhankelijk van de economische conjunctuur.
  2. Problemen met afbetalen of last van uitstelgedrag? De keuze voor een doorlopend krediet of persoonlijke lening is dan eenvoudiger te beantwoorden. Kies bij een dergelijk gedrag liever voor een persoonlijke lening met een vaste duurtijd, vaste rente en vaste maandelijkse aflossingen. Enige discipline bij een doorlopend krediet is onontbeerlijk.

Net zoals bij andere kredietvormen, kan de kredietnemer zijn lening vervroegd aflossen. In tegenstelling tot andere kredietvormen zijn hier geen bijkomende kosten aan verbonden.