Geld lenen zonder BKR toetsing

By: geldlenen0 comments

Geld lenen zonder bkr toetsing klinkt eenvoudig. De kredietnemer wil zonder enige vorm van controle onmiddellijk over een krediet beschikken. Wat is een BKR toetsing? En is het mogelijk om geld te lenen zonder BKR?

Het Bureau Kredietregistratie, kortweg BKR, toetst de meeste van de kredietovereenkomsten en slaat daarbij een centrale databank op met gegevens rond de kredietnemers. Op die manier kunnen eventuele wanbetalers op tijd gesignaleerd worden bij andere kredietverstrekkers.

Zonder een dergelijke centrale toetsing zou het perfect mogelijk zijn een krediet aan te gaan bij een kredietverstrekker in de buurt, het krediet niet af te korten en wanneer het uitkomt een tweede krediet bij een andere kredietverstrekker af te sluiten. Als bescherming voor de kredietverstrekkers, en ook voor kredietnemers zelf, werd een dergelijke BKR toetsing ingelast.

Alle kredietinstellingen die aangesloten zijn bij het bureau zijn verplicht om alle kredieten tussen € 500 en € 125.000, met een minimale looptijd van drie maanden te melden. Het bureau zal onder andere de persoonsgegevens van de kredietnemer (naam, adres, geboortedatum) en kredietgegevens (te lenen bedrag, type krediet en duurtijd) opvragen. Goed om te weten is dat alle gegevens bij het BKR automatisch tot vijf jaar na einde van de kredietovereenkomst bewaard worden. Nadien worden ze per direct uit het systeem verwijderd.

Geld lenen zonder BKR

Ondanks het feit dat verschillende kredietverstrekkers uitsluitend werken met een BKR toetsing, zijn er nog tal van kredietverstrekkers die geld lenen zonder BKR toetsing. Kredietverstrekkers die lenen zonder BKR zullen dit uitdrukkelijk vermelden op hun website, en er vaak reclame over maken.

Zoals de naam het zelf zegt zal er bij geld lenen zonder BKR toetsing, geen BKR toetsing door de kredietverstrekker uitgevoerd worden. Eerdere kredietgegevens of persoonsgegevens worden daardoor niet openbaar.

Aangezien het bij personen die willen lenen zonder BKR, vaak gaat om personen met een negatief betaalverleden, zullen kredietverstrekkers extra kosten aanrekenen voor dit risico. Op je hoede zijn voor eventuele cowboys is dus de boodschap. Geen ervaring met het sluiten van een krediet en überhaupt met geld lenen zonder BKR?

Laat je dan assisteren door een advocaat. Een dergelijke vertrouwenspartij kan in alle eerlijkheid het contract met jou doorlopen. Natuurlijk is het ook mogelijk dat bepaalde personen uit sympathie geld lenen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een baas of vriend die je tijdelijk met je financiële problemen wil helpen.
Een dergelijke situatie van particulier geld lenen valt buiten de BKR toetsing.

Hypothecaire kredieten

Handig om te weten is dat hypothecaire kredieten niet worden opgenomen bij het BKR. Een instelling aangesloten bij het BKR zal deze gegevens dus niet terugvinden bij de centrale administratie. Idem wanneer je een krediet ter waarde van 200.000 euro zou hebben lopen. Zoals hierboven vermeld zijn kredietverstrekkers enkel verplicht om kredieten tussen de € 500 en € 125.000 te melden. Het risico voor dergelijke kredieten valt dus ten laste van de kredietverstrekker. Op het internet zijn er tal van professionele en (particuliere) kredietverstrekkers die je graag verder helpen.

Related post

Leave A Comment